0.png8.png2.png1.png2.png6.png3.png
Today22
Yesterday177
This week381
This month1256
Total821263
3
Online

07/12/22

 • Vivlio1-Patapios2005.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio1-Patapios2005.jpg
 • Vivlio10-GenesiKosmon2009.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio10-GenesiKosmon2009.jpg
 • Vivlio11-Dravides-english1979.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio11-Dravides-english1979.jpg
 • Vivlio12-Minoas1997.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio12-Minoas1997.jpg
 • Vivlio13-Dravides2004.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio13-Dravides2004.jpg
 • Vivlio14-LevkiMageia1992.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio14-LevkiMageia1992.jpg
 • Vivlio15-Anastenaria1980b.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio15-Anastenaria1980b.jpg
 • Vivlio17-RajaYoga.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio17-RajaYoga.jpg
 • Vivlio18-DitomiEgkyklopaideia-A1985-6.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio18-DitomiEgkyklopaideia-A1985-6.jpg
 • Vivlio18-DitomiEgkyklopaideia-B-1985-6.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio18-DitomiEgkyklopaideia-B-1985-6.jpg
 • Vivlio19-KriyaYoga2000.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio19-KriyaYoga2000.jpg
 • Vivlio2-FosStoSkotos2005.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio2-FosStoSkotos2005.jpg
 • Vivlio20-AposymvolismosEl-Mythologias2002.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio20-AposymvolismosEl-Mythologias2002.jpg
 • Vivlio21-Trisdiastatos2006.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio21-Trisdiastatos2006.jpg
 • Vivlio22-MystikiDidaskalia-A-Tomos1991.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio22-MystikiDidaskalia-A-Tomos1991.jpg
 • Vivlio23-Karma2009.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio23-Karma2009.jpg
 • Vivlio24-Metensarkosi2009.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio24-Metensarkosi2009.jpg
 • Vivlio25-Xeiroplastiki-A-Tomos1990-.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio25-Xeiroplastiki-A-Tomos1990-.jpg
 • Vivlio26-Psyhoterapevtiki1991.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio26-Psyhoterapevtiki1991.jpg
 • Vivlio27-Mystikismos1991.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio27-Mystikismos1991.jpg
 • Vivlio28-Apokryfologia-ATomos1991.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio28-Apokryfologia-ATomos1991.jpg
 • Vivlio29-Apokryfologia-B-Tomos1992.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio29-Apokryfologia-B-Tomos1992.jpg
 • Vivlio3-TeourgiaDidaskei1987.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio3-TeourgiaDidaskei1987.jpg
 • Vivlio30-XeiroplastikiSiatsou-B-Tomos1993.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio30-XeiroplastikiSiatsou-B-Tomos1993.jpg
 • Vivlio31-MystikiDidaskalia-B-Tomos1993.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio31-MystikiDidaskalia-B-Tomos1993.jpg
 • Vivlio32-MystikiDidaskalia-C-Tomos1994.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio32-MystikiDidaskalia-C-Tomos1994.jpg
 • Vivlio33-XeiroplastikiSiatsou-C-Tomos1996.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio33-XeiroplastikiSiatsou-C-Tomos1996.jpg
 • Vivlio34-Apokryfologia-C-Tomos1997.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio34-Apokryfologia-C-Tomos1997.jpg
 • Vivlio4-Dainiken1994.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio4-Dainiken1994.jpg
 • Vivlio5-HathaYoga1997.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio5-HathaYoga1997.jpg
 • Vivlio6-PythagoreiaAritmosophia2004.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio6-PythagoreiaAritmosophia2004.jpg
 • Vivlio7-EleysiniaMystiria1999.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio7-EleysiniaMystiria1999.jpg
 • Vivlio8-Sokratis1988.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio8-Sokratis1988.jpg
 • Vivlio9-FaraoAkenaton1991.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio9-FaraoAkenaton1991.jpg
 • Vivlio16-MethanatiaZoi2010.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/Vivlio16-MethanatiaZoi2010.jpg
 • paramythi.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/vivlia/paramythi.jpg

blog1

http://omakoio.blogspot.gr/


Daskalosניקולס A.MARGIORIS

כתיבה - עריכה : אליאס L. Katsiampas , סטודנט במשך עשר שנים של ניקולס Margiori * ביוגרפיה מבוא הערה:הביוגרפיה תמציתית של ניקולס א Margiori להלן, פרט לכך שצפייה בטלוויזיה הייתה מקום קטן ביום 16 ו -23 פברואר 2009, שפורסםכאמורבכרך השני של האוסף של שלושה כרכיושלתחנת הטלוויזיה סקאי שרושם 100 BIG היווני כל עת כפי שנבחר על ידי הציבור על פי הצבעה פתוחה מיוחדת שאורגנה על ידי SKY באפריל 2008. עקובוהגרסה 2 תקליטורי DVD שלהטלוויזיה להראות 90 יווניים גדול ועוד שש DVDsgia אחר10 הראשונים, אשר יחד עםהעבודה של שלושה כרכים יצאו לאורוהופץ בפריסה ארצית כמולהכניס בעיתון " Kathimerini " . נ Margioris נכלל בוידאו authoring DVDkai השני בכרך השניויצאבמקום 60th בקרב 100 יוונים גדולים של כל זמנים. ניקולאוס א MARGIORIS (1913-1993) ניקולס א Margioris הואב100 העליונים מאז היוונים הגדולים תרמו רבלתצורה, המצגתופופולריזציה שלפילוסופיה יוונית מטאפיזית מודרנית הבוסס עלניתוח השוואתי שלהעמדות הבינלאומיות הגדולות פילוסופים בנושא זה עם המקביל יווני. באותו הזמן הציג מחקריו שלו ופרשנויותבנושאי אונטולוגיהוחזון אחרית ימים קריטיים. לא באופן שיטתי הגיש את דעותיו על דרכים תיאורטיות ומעשיות שבה היוונים המודרניים יכולים להגדיר מחדש את ההתקדמות הרוחנית שלו וההתפתחות בסביבת neoelliniko המודרנית מלאה בשחיתות והתפוררות חברתית . התרומה באה לידי ביטוי בכתבי 189ותורתו המגוונת ובעל ערך להצילוהאוראלית והספריות. ניקולס Margioris נולד יום 15 בדצמבר 1913 בסאמוס והתיישבביווני הקהילה אז הקטנה המשגשגת של אלכסנדריה ( EKA ) . הוא התגורר חלק הפורה ביותר בחייובאלכסנדריה קוואפיס שבו התרבות נחשפהלעיר רב תרבותית. נמצא לצד במשך שנים רבות בהודו וטיבט שבו למדו בעיקר בודהיזם, יוגה ומדיטציה מתורגלת. ב -1958 חזר ליוון שבו פיתחופופולרי עבודתו. במצרים , נ ' Margioris נחשף לפילוסופיה המיסטית שהוצעה על ידי הלנה פ לוצקי ( הלנה פטרובנה בלוצקי ) בעבודתה איזיס Unveiledוהדוקטרינה הסודית . מאז היסוד של פילוסופיה המיסטית המערבית הם שיקולים מטפיזיים המזרחיים ומנסה להבין את העומק של פילוסופיה מזרחית הוביל להודו וטיבט שבו הוא התאמן במשך שנים רבותבהברהמיניזם העתיק,הוודותוהאופנישדות של ההינדואיזם,רג'א , Jnana , קארמה , בהקטי , Kriya יוגהוזקנים אחרים בדרכו של הבודהיזם. שם הוא פגש Jiddu קרישנמורטי העכשווי שלו ( רוב הזמן חי בבריטניה ) . דיבר לעתים קרובות על יחסי התיאוסופיהומיסטיקה הניאו אורתודוכסית . ההשפעה הקטליטית של קרישנמורטי בשנים הראשונות של המורה שלו הובילה אותו לשיתוף פעולה עם הפילוסוף המנוחוTheosophist קוסטס Melissaropoulos . מאוחר יותר הוא פיתח גישה שונה על עבודתו של קרישנמורטי . ,שבלפני המלחמה הבריטית מצרים באה ללמוד קבוצות של פילוסופיה מזרחית והפיכתה במיסטיקה האירופית. הוא למד סנסקריט, ערבית, בעברית , בכתב חרטומים שאינם אנגליוצרפתי מדבר כל היוונים של מצרים. המורה הראשון שלו והמאמןבאלכסנדריה היההאבא נהדר אלכסנדריה המיסטית לילי Decastro Kerkyreanואמא הונגרית הקרובה משפחת המלחין ליסט הגדול. והמורה ההודית נקראת בבא . הוא לקח חלקבמלחמת העולם השניכקצין מילואים בהתנדבותב' אלכסנדריה , שם הוא נפצע קשה באל עלמייןורימיני. עבור שירותיולמדינה הוענק עיטורים רבים (כולל הצלב הגדול )ואת ניסוחו של קצין נכים. כיווני אורתודוקסי גם ניסה לחקור את הקשרים של התנועה האורתודוקסית של נזירות והמיסטיקה במדבריות של מצריםבמאה ה -3 וה -4הפילוסופיה המטפיזית המזרחית. הפטריארך כריסטופר השני המאוחרת של אלכסנדריה הוביל אותו לעיסוקי הפילוסופים האלה , לשים אותו לעבוד במשך שנים בספריות הפטריארכיה אורתודוכסית של אלכסנדריה ומנזר סנטה קתרינה בסיני , דן במשך שעותובאז סטודנט, כיבד אותו עם ידידות והעניקה לו את הצלב של סנט מארק על תרומתולכנסייהוהפטריארכיה של אלכסנדריהוכל אפריקה. אותו הדבר קרה עם המנוח הפטריארך ניקולס הקדוש שלאחר מכן פגוש גם אימץ הניאו Pythagorismבנאופלטוניזםוהתפתחבחסיד חם של יוונית מאלכסנדריה Neoplatonic פילוסוף Iamblichusופורפירובראשונה אמוניום Sakkaותלמידו פלוטינוס , שמחובר כבר במאה ה -3 לספירה הניאו אפלטוני עםעיסוקי פילוסופיות המזרחיים. אהבה לפילוסופים ואלה ספציפייםלפיתגורס הובילו אותו לפתוח את בתי ספר לעבודתם,Omakoeio ( לשעבר ביחד לשמוע הוראה אחת ), אלכסנדריה (1946 ) , אתונה ( 1976) ,במיה (1990 ) , Trikala (1992 ) ובערים יווניות אחרות . כבר מאז 1972 יצר באתונה והחברה של סנט Patapios בו ברציפות מאז נאומים אינפורמטיבי בחינם. הוא נפטר בשנת 1993 באתונה יש את הגורל הנדיב ממוסגר על ידי תלמידים רבים המפיצים , לשמור ולנתח את העבודה המדוברת וכתובה . נ Margioris חווהפילוסופיה המטפיזית מגיל צעירואת ההתרגשות של זה מושתל באופן מלא לתלמידיו . הוכרזכ" הפטריארך של הפילוסופיה היוונית מטאפיזיקה "בתגובת ההיכרות שלראיוןבמגזין " העין שלישית "בגיליון 20 , דצמבר 1992 ,בראשון ואחרון בנוכחות חיים ציבורית. מצגת נרחבת יותר המיושמת במחווה למסתורין יווני המגזין אירח " Abaton " , גיליון ספטמבר - אוקטובר 2002 , ואילו מצגות דומות נעשו לאתריםוספרים על עבודתו. "המורה " , כפי שכינה את תלמידיו בכל רחבי הארץ , היה תלמיד חכם ומורה אלפים יוונים בעולם המופלא של פילוסופיה מזרחית, כמו גם גישה יוונית ונוצרית עתיקה למאמץ של פרסום של החומרנות יוונית מודרנית , ציניות חסרת מעצוריםותמידיים צידהכימרה . ניקולס Margioris היהבמתנות נדירות, הדינמיות תכליתית וחסרות תקדים בייצורולהקריןאישיות חווייתית מקורה מודרניתשdraskelise שקט סף של המדינה שלנו ומספק את המהות של החוויות הרוחניות שלו משולבות סיכמובאינטראקציה שלהשקפת העולם המטפיזית של עמי מזרח יווני עתיק, הלניסטיוהשקפה אורתודוכסית הנוצרית של חיים ומוות. הוראת החוק Margiori מורכבת בדו קיום הרמוני של השקפות פילוסופיות יווניות, מצריותוהודיות עתיקות עםהמסורת הנוצרית הפנימית, דרך המסנן של אישי מתקיימים . הוא גם מספק תשובות משולבות אישיות חסרות תקדים מנתחבcosmogony - " . החיים הסודיים " גיליון האונטולוגיואחרית ימים , התוצאה שלו ניתן לחלק את כתביו לכתבים היסטוריים, יווני עתיקומיסטית , מבחינה מדעית , טיפול אלטרנטיבי , מערכות ושיטות של יוגה ומיסטיקה, apokryfologias , תיאולוגיה ופילוסופיה פנימיות, aposymvolismou של מיתולוגיה יוונית , מדיטציה , עיסוי asklipiakis יווני עתיק ו תנומות , רוחניות מדעית , פילוסופיה של האסטרולוגיה , ייזום וכו ' בין אלה מעידים ראוי לצייןהאנציקלופדיה שני כרכים של מטאפיזיקה ,Arithmosophy פיתגורס ,תעלומות Eleusinian ,אבות Dravidians של היוונים , סוקרטס, מינוס ,האטה יוגה, Kriya , קארמהוראג'ה יוגה ,אחנתון פרעה ותות ענח' אמוןבשיטת הלימוד של חרטומים ,Cheiroplastiki הטיפולי שיאצו, טיפולי ,הלידה ומותו שלהעולמות , העולם הבא,הדוקטרינה הסודית ,Patapios ,ישו - מיסטיקה, הצד השני של הדוקטרינה Ntainiken CAFהאחר ( Www.omakoio.gr ) . ואכן, רק 16 שנים לאחר תוםהטבעי הרבה סופריםוחוקרים שהתייעצוושוב ושוב לצייר חומר מכתביו ולעשותאזכור מיוחד על זה בספרות בולטים . עבודותיו כבר תורגמו לאנגלית. הוא השאיר אחריובספריות ענקונצחיות עושר ( עיוניות ומעשיות ) ללמוד ולהשתמש . אם זה לא היה אפשרי לבוא לידי ביטוי בכתביו דומים הייתי כנראה הופנה להתקרב מה הערכה הוא כי עד Adamantios אוריגן כתב . ואכן, להצלה , שימור ושיפור של כל החומר היקר הזה למד על ידיהנציגיםותלמידי פרויקט שלהמלצת המכללה ללימוד וההפצה שלהעבודה. האקדמיה הראשונה מסוג זה הוקם על ידי סטודנטים של protostatountos אליהו Katsiampa ביולי 2012 בטריקלה , תחת השם " אקדמיה ליוגה ניקולס Margiori - Omakoeio . יצירתו הפילוסופית והמעשית ממשיכהמOmakoeio בתי הספר שנוסדובתי הספר החדשים שהוקמו לאחר מותו ביוון ואילו כתביו מקודמים על ידי יורשים טבעיים. לבסוףהתלמידים ונציגיהם , בנוסף להוראה, ממשיכים עבודות גרסה חדשות יותר המבוססות על הספריות שלו ואת התורה שבעל פה. ביוגרפיות פרשנות * ניקולס א Margioris היה בקיא בדתות מזרחיות כוללים ההינדואיזם והבודהיזםוכאזוטרי פילוסופיה בת זמננוומטאפיזיקהואינטראקציה מרכזית עםהחינוך היווני וההלניסטית הקלאסי,ותנועות עכשוויות של האורתודוקסיהכמיסטיקה הנזירית ו אחרים. מערכתהפילוסופיתשנוצרה בעיקר אתנוצנטריתומבוססת עלחינוך מטפיזי פנימי מקיף וחווייתי המבוסס על" המליטה " של מערכות פילוסופיות אלהבסעיף זורם. עושר זה של ידע לפופולרי נאום הסבר , פשוט ורהוט לגמרי מודרני. מצהירים שכל אדם יכול להתחבר עםהשורשים שלולהיותהעצמי העמוקה ביותר treaterמערכת של מדיטציה המבוססת על ההשתקפות הקלאסית של סוקרטס,לריכוז המוחלט של אינדיאנים,מיסטיקה Christocentric ונתונים הפסיכואנליטית חדשים יותר בכל קשור בטמפרמנט ואינדיבידואליות של כל אחד אדם. עבודה זו מתארת ​​את עצמו 189 כתביו הפילוסופיים ומעשיים ( 34 ספרים, 34 לימודים מיוחדים, 49 נושאים שלהמסות מטפיזי מגזין Omakoeioו7 קורסים כל אחד בהיקף של 10-11 קורסים נפרדים ) . צריך גם לצייןשהספריות אוראליות ששרדו מהוותעושר חשוב והמרשים ביותר של חומר פילוסופית ומעשישעדיין לא נוצלו. * הערה :אליאס L. Katsiampas הוא פרופסור לחינוך גופני ( חינוך גופני ) , עיתונאי , מחבר ארבעה ספרים , מגזיןומחקרים ועורכו של העיתון היומי של "מחקר " Trikala רבים. לצד היה במשך עשר שנותתלמיד ושותפו של חוק Margiori , מייסד וראש בית ספר neopythagoreion פילוסופית Omakoeio Trikalonkai סלוניקיונשיא האגודה " אקדמיה ליוגה ניקולס Margiori - Omakoeio . הוא נשוי לסופיה Skoumi ויש לו שני ילדים, Lambrosומריה. חיה ועובד בטריקלה . דואר אלקטרוני: omakoio@omakoio.grוomakoio7@otenet.gr ( Www.omakoio.gr או http://omakoio.blogspot.com ) .

 • Daskalos-Mathitis-Katsiampas1995.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Daskalos-Mathitis-Katsiampas1995.jpg
 • PeriodikoNeoOmakoio-Katsiampas.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/PeriodikoNeoOmakoio-Katsiampas.jpg
 • MetafysikiAllilografia-Katsiampas2007.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/MetafysikiAllilografia-Katsiampas2007.jpg
 • Apokalypsi-Ioanni-Katsiampas1999.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Apokalypsi-Ioanni-Katsiampas1999.jpg
 • Proseyxitario-Poihmata-Katsiampas2004.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Proseyxitario-Poihmata-Katsiampas2004.jpg
 • DaskalosMathitis-english-Katsiampas1995.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/DaskalosMathitis-english-Katsiampas1995.jpg
 • EgkainiaAthinon-Katsiampas2000.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/EgkainiaAthinon-Katsiampas2000.jpg
 • EgkainiaLamias-Katsiampas2000.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/EgkainiaLamias-Katsiampas2000.jpg
 • EgkainiaPeiraia-Katsiampas2008.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/EgkainiaPeiraia-Katsiampas2008.jpg
 • EgkainiaTrikalon-Katsiampas1999.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/EgkainiaTrikalon-Katsiampas1999.jpg
 • Egxeiridio-Odigos-Katsiampas2002.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Egxeiridio-Odigos-Katsiampas2002.jpg
 • Egxeiridio-Odigos-english-Katsiampas2003.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Egxeiridio-Odigos-english-Katsiampas2003.jpg
 • Esoterikes-Empeiries-Margiori-Katsiampas2004.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Esoterikes-Empeiries-Margiori-Katsiampas2004.jpg
 • SyllogiArthron-Meleton-Katsiampas2004.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/SyllogiArthron-Meleton-Katsiampas2004.jpg
 • Apocalypse-_GR.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/Apocalypse-_GR.jpg
 • DaskalosMathitis_GR.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/DaskalosMathitis_GR.jpg
 • EXOFYLLO-ASTROLOGIA_2019.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/EXOFYLLO-ASTROLOGIA_2019.jpg
 • apocalypse.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/apocalypse.jpg
 • death_GR.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/death_GR.jpg
 • ekvatheon.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/ekvatheon.jpg
 • lampros.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/lampros.jpg
 • students.jpg
  https://www.omakoio.gr/images/hliasvivlia1/students.jpg